Voor wie?

Het traject ‘Zacht in je Kracht’ is bedoeld voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar die op dit moment te maken hebt met fysieke, emotionele en mentale klachten. Thema’s zoals beweging, vitaliteit, grenzen aangeven, emoties herkennen en erkennen en zelfexpressie staan centraal binnen dit 12-weken traject. Ook betrekken we de ouders bij het proces waar het kind zich in bevindt. Dit betekent dat er zowel verschillende sessies plaatsvinden voor het kind als voor de ouder(s). De ene keer is dit individueel, de andere keer in groepsverband.

Belangrijk voor deelname aan het traject is dat je als jongere momenteel op de wachtlijst staat bij de Gemeente Lansingerland voor hulp en ondersteuning. Of dat je via de Huisarts, Humanitas, Steunouder, Centrum Jeugd en Gezin, een Jeugdcoach op School (JOS) of via een andere professionele organisatie in Lansingerland bent doorgestuurd naar onze Stichting. 

Herkent jouw kind en/of jezelf in het volgende?

A

Je hebt als jongere op dit moment mentale, emotionele en/of fysieke klachten. Denk hierbij aan gevoelens van eenzaamheid, stress- of spanningsklachten of angst- en paniekklachten. 

A

Je ervaart veel stress en drukte in je leven en je vindt een uitdaging om jezelf tot rust en ontspanning te brengen.

A

Je vindt het moeilijk om over je gevoelens te praten.

A

Je vindt het lastig om voor jezelf op te komen, nee te zeggen en/of jouw waarheid uit te spreken.

A

Je leeft vooral vanuit je hoofd en je zou graag meer in contact willen staan met je lichaam, je gevoel en (een rustige) ademhaling.

A

En voor jou als ouder: je voelt de wens om je kind beter te begrijpen, te zien en te horen waar het mee zit. En je je bewuster te worden van jezelf en jouw invloed op de verbinding met jouw kind.

Herkent jouw kind zich of jij als ouder in één of meerdere zinnen? Dan sluit het traject goed aan. We helpen jullie graag verder op weg. Wil je meer lezen over de inhoud van het traject, klik dan op onderstaande button.

Wat levert het traject op?

R

Je conditie en uithoudingsvermogen verbeteren.

R
Je voelt je als jongere weerbaarder en je kunt beter omgaan met uitdagingen die er zijn op school, thuis of in andere situaties.
R

Je kunt beter je grenzen voelen en aangeven, zodat je vanuit zelfvertrouwen dichtbij jezelf kunt blijven.

R
Je bent je meer bewust van je gedachten, gevoelens en emoties en kunt deze ook eerlijk uiten naar je omgeving.
R

Je hebt tools en oefeningen (aan)geleerd om in uitdagende situaties terug te keren bij de rust en ontspanning in jezelf.

R
Als ouder ben je je meer bewust welke invloed patronen en oude overtuigingen hebben op jezelf en op jouw kind. En je zult daardoor op een dieper niveau je kind zien, horen en begrijpen en meer verbinding ervaren met elkaar.

Stel gerust je vragen

Heb je vragen over het traject? Stel ze gerust aan Sanne van Rossen via contact@stichtingzachtinjekracht.nl of bel Sanne via
06 – 43 52 54 51.