Missie & visie

Ondersteuning van de GGZ wachtlijst bij de Gemeente Lansingerland

Om de GGZ wachtlijst voor kinderen bij de Gemeente Lansingerland een helpende hand toe te reiken, is er eind november 2021 vanuit Sanne van Rossen, Aivi Amanatkhan en Linda Welles het idee ontstaan om de stichting Zacht in je Kracht op te richten. Met als belangrijkste missie om jongeren weer in hun kracht te zetten, mentaal en fysiek weerbaarder te laten worden, veerkracht te vergroten en hun zelfvertrouwen te laten groeien. Dit doen wij met toegewijde en persoonlijke aandacht, zodat zij zich gesteund voelen om betere en nieuwe keuzes te maken voor zichzelf, welke leiden tot een betere kwaliteit van leven en meer zingeving.  

Onze visie

Wij geloven als stichting dat het voor kinderen en ouders belangrijker dan ooit is om tijd en ruimte te maken voor vitaliteit, persoonlijke groei en bewustwording. De coronacrisis heeft laten zien dat deze bijzondere tijd uitnodigt om bewuster stil te staan bij jezelf, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en beter te luisteren naar je lichaam. In ons project zien wij de ideale combinatie van bewegen en bewustwording.

We kiezen hierin voor een brede, holistische aanpak om de algehele gezondheid onder kinderen en ouders te verbeteren. Dit houdt in dat wij kijken naar de mens als geheel en zowel mentale, fysieke als emotionele klachten de ruimte te geven. We laten kinderen en ouders inzien dat hun mentale klachten niet op zichzelf staan, maar een relatie hebben met hun gevoelens en lichaam. Kortom: door onze holistische aanpak realiseren zij zich beter dat er een wederzijdse verbinding is tussen lichaam en geest en dat alles met elkaar samenhangt. De kinderen en ouders komen naast de individiduele sessies, ook geregeld samen in groepsverband. Met elkaar verbinden tijdens de groepssessies geeft kracht, moed en ondersteuning om samen grote stappen voorwaarts te zetten.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de basis voor alles waarmee wij ons onderscheiden en wat we uitdragen met de stichting:

De kracht van samen
Verbinden geeft kracht. Zowel met onze cliënten als met onze samenwerkingspartners en donateurs. Door met elkaar te verbinden en krachten te bundelen, bouwen we samen aan een mooie en nieuwe toekomst voor jongeren.

Persoonlijke, oprechte aandacht
Wij hechten veel waarde aan persoonlijke en oprechte aandacht voor onze cliënten. We zien iedereen daarin als gelijkwaardig en ondersteunen hen vanuit zuiverheid en oordeelloosheid.

Vanuit zachtheid jezelf kunnen zijn
Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen de stichting (zowel wijzelf, onze cliënten als onze samenwerkingspartners) vanuit zachtheid en compassie zichzelf kan zijn. Dit vormt de basis van een mooiere versie van jezelf, hetgeen automatisch ook ten goede komt voor je medemens en de wereld om je heen.