Missie & visie

De grote gevolgen van de coronacrisis

De impact van de coronapandemie wordt steeds zichtbaarder in de Nederlandse maatschappij. Waar in eerste instantie leek dat de crisis voornamelijk van invloed zou zijn op het bedrijfsleven en de economie, blijkt nu dat de gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid voor de Nederlandse bevolking om grote aandacht vragen. De Gezondheidsraad concludeerde in februari 2022 dat met name jongeren, ouderen en mensen in een beroep onder druk zijn komen te staan en vaker last hebben van mentale klachten. Dit wordt bevestigd in zowel internationaal als nationaal onderzoek, waarbij de algehele conclusie is dat met name bij kinderen en adolescenten angst en depressieve gevoelens zijn toegenomen. Dat de algemene Gezondheidszorg in Nederland momenteel onder zware druk staat, is het meest zichtbare in de praktijk door de enorme toename van wachtlijsten bij de GGZ. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er momenteel een wachttijd van ruim 15 weken is in Rotterdam.

Om onder andere de Nederlandse GGZ een helpende hand toe te reiken, is er eind november 2021 vanuit Sanne van Rossen, Aivi Amanatkhan en Linda Welles het idee ontstaan om de stichting Zacht in je Kracht op te richten. Met als belangrijkste missie om jongeren weer in hun kracht te zetten, mentaal en fysiek weerbaarder te laten worden en hun zelfvertrouwen te laten groeien. Dit doen wij met toegewijde en persoonlijke aandacht, zodat zij zich gesteund voelen om betere en nieuwe keuzes te maken voor zichzelf, welke leiden tot een betere kwaliteit van leven en meer zingeving.  

Onze visie

Wij geloven als stichting dat het voor jongeren belangrijker dan ooit is om tijd en ruimte te maken voor vitaliteit, persoonlijke groei en bewustwording. De coronacrisis heeft laten zien dat deze bijzondere tijd uitnodigt om bewuster stil te staan bij jezelf, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en beter te luisteren naar je lichaam. In ons project zien wij de ideale combinatie van bewegen en bewustwording.

We kiezen hierin bewust voor een brede, holistische aanpak om de algehele gezondheid onder jongeren te verbeteren. Dit houdt in dat wij kijken naar de mens als geheel en zowel mentale, fysieke als emotionele klachten de ruimte te geven om te helen. We laten jongeren inzien dat hun mentale klachten niet op zichzelf staan, maar een relatie hebben met hun gevoelens en lichaam. Kortom: door onze holistische aanpak realiseren zij zich beter dat er een wederzijdse verbinding is tussen lichaam en geest en dat alles met elkaar samenhangt. De jongeren komen in groepsverband samen. Met elkaar verbinden tijdens de groepssessies geeft kracht, moed en ondersteuning om samen grote stappen voorwaarts te zetten.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de basis voor alles waarmee wij ons onderscheiden en wat we uitdragen met de stichting:

De kracht van samen
Verbinden geeft kracht. Zowel met onze cliënten als met onze samenwerkingspartners en donateurs. Door met elkaar te verbinden en krachten te bundelen, bouwen we samen aan een mooie en nieuwe toekomst voor jongeren.

Persoonlijke, oprechte aandacht
Wij hechten veel waarde aan persoonlijke en oprechte aandacht voor onze cliënten. We zien iedereen daarin als gelijkwaardig en ondersteunen hen vanuit zuiverheid en oordeelloosheid.

Vanuit zachtheid jezelf kunnen zijn
Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen de stichting (zowel wijzelf, onze cliënten als onze samenwerkingspartners) vanuit zachtheid en compassie zichzelf kan zijn. Dit vormt de basis van een mooiere versie van jezelf, hetgeen automatisch ook ten goede komt voor je medemens en de wereld om je heen.