Het traject

Hoe ziet het traject eruit?

Vanaf februari 2024 starten we met twee nieuwe groepen gezinnen. Het traject ‘Zacht in je Kracht’ is een afgestemd traject van 12 weken waarin therapeutisch boksen naar voren komt, ontspannende manieren van bewegen en lichaamsgerichte oefeningen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. En wordt er aandacht besteed aan de ouder-kind relatie en het functioneren op school. Naast de individuele sessies, vinden er ook groepssessies plaats voor zowel het kind als de ouder(s).

Tijdens de sessies staat het volgende centraal:

Therapeutisch boksen

Vitaliteit

Zelfexpressie

Ontspanning

Emoties

Weerbaarheid / Veerkracht

Het traject bestaat uit 12 weken

Week 0 – Persoonlijke intakegesprek
We beginnen met een intakegesprek met het kind en de ouder(s) om kennis te maken, de doelen te bespreken, uitdagingen onder de loep te nemen en het meetinstrument van ‘Mijn Positieve Gezondheid’ in te vullen. Hierbij is het belangrijk om na te gaan of de deelnemers passen in dit traject en of hun intrinsieke motivatie voldoende is om deel te nemen.

Week 1 – Start wekelijkse groepssessies & individuele sessies
De groepssessies hebben iedere keer een ander thema. De onderwerpen die naar voren komen zijn: Overtuigingen en patronen,
innerlijk kind werk, kwaliteiten spel, waarden spel, een vision board maken, zelfvertrouwen, grenzen leren kennen, behoeftes leren kennen, etcetera. Ook komen er elke week sportvormen naar voren, met als basis therapeutisch boksen. Als laatste element voegen we ontspanningsoefeningen en meditatie toe om ook te leren ontspannen, je lichaam te leren voelen en te ervaren wat je lichaam
aangeeft. De individuele sessies voor kind (en/of de ouders) zijn bedoeld op dieper stil te staan bij een bepaald thema wat er speelt, om deze met persoonlijke begeleiding te helen en/of een verandering in te brengen.

Week 6 – Persoonlijk voortgangsgesprek
Op de helft houden we een persoonlijk gesprek met iedere deelnemer om te kijken hoe het gaat en waar hij of zij tegenaan
loopt. Ook wordt opnieuw ‘Mijn Positieve Gezondheid’ ingevuld om te kijken waar de deelnemers nu staan in hun proces en of we zaken dienen aan te passen.

Week 12 – Afsluiting van het traject
In de laatste week sluiten we het traject af met de groep. We reflecteren met elkaar hoe het is gegaan, waar de deelnemers
tegenaan zijn gelopen en wat zij vanuit het traject meenemen naar hun dagelijkse leven. En: hoe hebben zij het ervaren om samen met een groep in verbinding te zijn en stappen te maken naar een mooiere versie van zichzelf?

Week 12 – Persoonlijke eindevaluatie
Als afsluiting van het traject nodigen we iedere deelnemer uit voor een persoonlijke eindevaluatie. Het meetinstrument ‘Mijn Positieve Gezondheid’ wordt nogmaals ingevuld, alsmede de enquête. Samen met de resultaten van de groep geeft dit een goed beeld van hoe het traject is verlopen.

Na het traject – nazorg
Wij organiseren terugkomdagen om te bespreken of er nog verdere hulp en ondersteuning nodig is bij onze individuele praktijken. Eventueel kunnen we ook zorginstanties, huisartsen, POH’s, psychologen en andere (sport)organisaties in de gemeente Lansingerland benaderen die als nazorg kunnen gelden. We creëren op deze manier een goed netwerk om ons heen en werken nauw samen met o.a. de Gemeente Lansingerland, Lansingerland Beweegt, Gezondheidscentra en Huisartsenpraktijken. Op deze manier verlenen we samen met andere instanties en hulpverleners de nodige nazorg aan onze cliënten.

Ervaringen

“Ik vond het super interessant om de manier te zien, waarmee jullie ons bewust maakte op de manieren van omgaan met stress en elkaar.”

Ouders van een deelnemer van het voorjaarstraject 2023

“Ik vond het mooi hoe jullie met respect voor ieders opvattingen ons in onze kracht zetten en er ruimte was voor emoties. Ikzelf heb het als zeer waardevol ervaren. Ook jullie 3’en bieden voor “ieder wat wils” om vanuit jullie eigen invalshoek hulp te bieden en aan te vullen! Hartelijk dank.”

Ouders van een deelnemer van het voorjaarstraject 2023

“A. vond het een goed traject. Vooral het gedeelte met het ademhalen. Dat gebruikt hij nu in de praktijk.”

M. (ouder van deelnemer van het voorjaarstraject 2023)

“De individuele sessies zijn waardevoller dan de groepssessies.”

S. (deelnemer van het voorjaarstraject 2023)

“Het was een heel mooi traject! Onze zoon is enorm gegroeid in zijn kracht en in zijn bewust zijn. Hij ging elke week met heel veel plezier naar de training. Met veel afwisseling lukt het ze precies de juiste snaar te raken. Bedankt voor alles!”

Ouders van Nio-Tosh (deelnemer van het eerste traject)

“Moeilijke start in verband met weigering zoon, maar uiteindelijk een positieve ervaring. Drie zeer betrokken dames. Echt geïnteresseerd, meelevend, kundig op hun vakgebied. Leerzaam geweest voor het hele gezin. Ik raad aan dit voor meer gezinnen beschikbaar te stellen.”

P. Kamsteeg (moeder van deelnemende zoon)

Details van het traject

We starten met de nieuwe trajecten vanaf februari 2024. De groepssessies vinden elke maandag van 15.15 – 17.15 uur plaats. De individuele sessies worden persoonlijk afgestemd met ouder(s) en kind.

Locatie van de groepssessies: Bos en Weg 9 in Bergschenhoek. Ingang is aan de zijkant, daar bevindt zich de bokszaal van A-Sport-Life. Individuele sessies worden per gezin persoonlijk afgestemd qua locatie.

A

We organiseren kennismakingsbijeenkomsten om na te gaan of dit traject goed bij je aansluit.

Wachtlijst voor nieuwe groepen ‘Zacht in je Kracht’ in 2024

Ben jij iemand tussen de 8 en 13 jaar en wil je graag geïnformeerd worden wanneer we weer starten met nieuwe groepen in 2024? Meld je dan aan via onderstaand formulier voor de wachtlijst. Zodra wij de nieuwe startdata weten, brengen we jou als eerste op de hoogte. Je kunt je ook aanmelden voor de gratis kennismakingsbijeenkomst op maandag 22 januari 2024, klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst en om je aan te melden.

Stel gerust je vragen

Heb je vragen over het traject? Stel ze gerust aan Sanne van Rossen via contact@stichtingzachtinjekracht.nl of bel Sanne via
06 – 43 52 54 51.