Het traject

Hoe ziet het traject eruit?

Vanaf februari 2023 zijn we met twee nieuwe groepen jongeren gestart met het traject van 12 weken. Het traject bestaat uit totaal 2 uur in de week samen komen waarin therapeutisch boksen naar voren komt, ontspannende manieren van bewegen, zoals ontspannen hardlopen en dans. Naast de sportactiviteiten, is er ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. De balans tussen lichaam en geest. Ook betrekken we de ouders bij het proces waar het kind zich in bevindt. Dit betekent dat er zowel verschillende sessies plaatsvinden voor het kind als voor de ouder(s). De ene keer is dit individueel, de andere keer in groepsverband.

Tijdens de sessies staat het volgende centraal:

Therapeutisch boksen

Verbeteren van conditie

Dansen / zelfexpressie

Ademcoaching

Emoties

Weerbaarheidstraining

Het traject bestaat uit 12 weken

Week 0 – Persoonlijke intakegesprek
We beginnen met een intakegesprek met het kind en de ouder(s) om kennis te maken, de doelen te bespreken, uitdagingen onder de loep te nemen en het meetinstrument van ‘Mijn Positieve Gezondheid’ in te vullen. Hierbij is het belangrijk om na te gaan of de deelnemers passen in dit traject en of hun intrinsieke motivatie voldoende is om deel te nemen.

Week 1 – Start wekelijkse groepssessies & individuele sessies
De groepssessies hebben iedere keer een ander thema. De onderwerpen die naar voren komen zijn: Overtuigingen en patronen,
innerlijk kind werk, kwaliteiten spel, waarden spel, een vision board maken, zelfvertrouwen, grenzen leren kennen, behoeftes leren kennen, etcetera. Ook komen er elke week sportvormen naar voren, met als basis therapeutisch boksen. Als laatste element voegen we ontspanningsoefeningen en meditatie toe om ook te leren ontspannen, je lichaam te leren voelen en te ervaren wat je lichaam
aangeeft. De individuele sessies voor kind (en/of de ouders) zijn bedoeld op dieper stil te staan bij een bepaald thema wat er speelt, om deze met persoonlijke begeleiding te helen en/of een verandering in te brengen.

Week 6 – Persoonlijk voortgangsgesprek
Op de helft houden we een persoonlijk gesprek met iedere deelnemer om te kijken hoe het gaat en waar hij of zij tegenaan
loopt. Ook wordt opnieuw ‘Mijn Positieve Gezondheid’ ingevuld om te kijken waar de deelnemers nu staan in hun proces en of we zaken dienen aan te passen.

Week 12 – Afsluiting van het traject
In de laatste week sluiten we het traject af met de groep. We reflecteren met elkaar hoe het is gegaan, waar de deelnemers
tegenaan zijn gelopen en wat zij vanuit het traject meenemen naar hun dagelijkse leven. En: hoe hebben zij het ervaren om samen met een groep in verbinding te zijn en stappen te maken naar een mooiere versie van zichzelf?

Week 12 – Persoonlijke eindevaluatie
Als afsluiting van het traject nodigen we iedere deelnemer uit voor een persoonlijke eindevaluatie. Het meetinstrument ‘Mijn Positieve Gezondheid’ wordt nogmaals ingevuld, alsmede de enquête. Samen met de resultaten van de groep geeft dit een goed beeld van hoe het traject is verlopen.

Na het traject – nazorg
Wij organiseren terugkomdagen om te bespreken of er nog verdere hulp en ondersteuning nodig is bij andere disciplines. We benaderen zorginstanties, huisartsen, POH’s, psychologen en andere (sport)organisaties in de gemeente Lansingerland die als nazorg kunnen gelden. We creëren op deze manier een goed netwerk om ons heen en werken nauw samen met o.a. de Gemeente
Lansingerland, Lansingerland Beweegt, Gezondheidscentra en Huisartsenpraktijken. Op deze manier verlenen we samen
met andere instanties en hulpverleners de nodige nazorg aan onze cliënten.

Ervaringen

“Het was een heel mooi traject! Onze zoon is enorm gegroeid in zijn kracht en in zijn bewust zijn. Hij ging elke week met heel veel plezier naar de training. Met veel afwisseling lukt het ze precies de juiste snaar te raken. Bedankt voor alles!”

Ouders van Nio-Tosh (deelnemer van het eerste traject)

“Moeilijke start in verband met weigering zoon, maar uiteindelijk een positieve ervaring. Drie zeer betrokken dames. Echt geïnteresseerd, meelevend, kundig op hun vakgebied. Leerzaam geweest voor het hele gezin. Ik raad aan dit voor meer gezinnen beschikbaar te stellen.”

P. Kamsteeg (moeder van deelnemende zoon)

Details van het traject

Elke maandag van 15.15 – 17.00 uur (groep 1) en elke woensdag (groep 2) van 13.30 – 15.15 uur voor kinderen van 8 tot en met 12/13 jaar. Op de vrijdagmiddag van 15.15 – 17.00 uur begeleiden we een groep jongeren vanaf 15 jaar. Op dit moment zijn de groepen op de maandag en woensdag helaas vol, je kunt hier aanmelden voor de wachtlijst voor nieuwe groepen die na april 2023 zullen starten. Ben jij iemand die 15 jaar of ouder is, dan kun je je nog aanmelden voor de groep voor de vrijdag, door het aanmeldformulier in te vullen.

Locatie van de sessies: Berkelse Poort 263 in Berkel en Rodenrijs. Dit is in de bokszaal van A-Sport-Life.

Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan dit traject is dat je als jongere als geruime tijd bent aangemeld bij de gemeente Lansingerland voor de wachtlijst voor hulp & ondersteuning. Of dat je via de Huisarts. Humanitas, Steunouder, Centrum Jeugd en Gezin, een Jeugdcoach op School (JOS) of via een andere professionele organisatie in Lansingerland bent doorgestuurd naar onze Stichting. 

Stel gerust je vragen

Heb je vragen over het traject? Stel ze gerust aan Sanne van Rossen via contact@stichtingzachtinjekracht.nl of bel Sanne via
06 – 43 52 54 51.