Gezinnen weer
zacht in hun kracht

Mentaal, fysiek en emotioneel groeien in zelfvertrouwen en kracht

De Stichting Zacht in je Kracht heeft als missie om kinderen en ouders weer mentaal en fysiek weerbaarder te laten worden, de veerkracht te vergroten en hun zelfvertrouwen te laten groeien. We kiezen bewust voor een brede, holistische aanpak om de algehele gezondheid onder gezinnen te verbeteren. Dit houdt in dat wij kijken naar hen als geheel en zowel mentale, fysieke als emotionele klachten de ruimte te geven. Thema’s zoals beweging, vitaliteit, grenzen aangeven, emoties herkennen en erkennen en zelfexpressie staan centraal binnen dit Ouder & Kind traject.

Het traject ‘Zacht in je Kracht’ is een afgestemd traject van 12 weken waarin therapeutisch boksen naar voren komt, ontspannende manieren van bewegen en lichaamsgerichte oefeningen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. En wordt er aandacht besteed aan de ouder-kind relatie en het functioneren op school. Vanaf februari 2024 starten we opnieuw met het begeleiden van nieuwe gezinnen. Heb je interesse? Lees hieronder of dit traject voor jou en jouw kind goed aansluit. 

Volg de stichting op Instagram